Om Atensis

Atensis AB är ett litet konsultföretag som sedan 2002 arbetar med ett brett nätverk och kan erbjuda både djup kompetens inom bl a mobila applikationer, modern webbteknik och integration såväl som bred generell kompetens kring affärsprocesser och teknik.

Hos oss finner du problemlösare som på en jordnära nivå förstår kundens affärer och ser teknologiska möjligheter att stödja verksamheten. Vi erbjuder genuin kunskap i kombination med innovativa koncept som guidar er fram till målet i tid och till rätt kostnad!

Atensis AB utvecklar helhetslösningar för informationshantering och processtöd. Vi strävar efter att leverera system som omfattar hela flödet från datafångst till processtöd, publicering och arkivering. Djupa kunskaper om integration med andra miljöer samt utnyttjande av kompletterande verktyg, skapar stabila lösningar med bred funktionalitet.

Kontaktinformation

Atensis AB
Box 97
186 22 VALLENTUNA

epost: info@atensis.se

Johan Rosenquist
telefon: 073-422 02 02