Legal English Dictionary

Vi har på uppdrag av Norstedts Juridik byggt en mobil lösning för ”Legal English Dictionary” för både iPhone och Andriod.

Appen fungerar både för plattor och telefoner.

Den finns tillgängligt gratis i både Apples Android market

Legal English Dictionary är en juridisk ordbok med översättning från svenska till engelska. Ett oumbärligt stöd för dig som behöver ett ord, en term, ett begrepp eller för dig som behöver kommunicera på korrekt juridisk engelska. Såväl brittisk som amerikansk.
Du får även exempelmeningar när det behövs, t ex om ordet kan betyda olika saker beroende på situationen. Ordboken innehåller 5 300 termer och begrepp. Appen uppdateras årligen med cirka 100 nya ord.

Legal

Kontaktinformation

Atensis AB
Box 97
186 22 VALLENTUNA

epost: info@atensis.se

Johan Rosenquist
telefon: 073-422 02 02