Mobil tidregistrering

För att underlätta registrering av tid för olika projekt har Atensis byggt en tidrapportering där det går lätt att välja projekt och antal timmar.

Det finns ett antal rapporter för att lätt kunna få en överblick över antal timmar på kunder och underliggande projekt.

          

Kontaktinformation

Atensis AB
Box 97
186 22 VALLENTUNA

epost: info@atensis.se

Johan Rosenquist
telefon: 073-422 02 02